ส่งออกสินค้า

ส่งออกสินค้า
Uncategorized

โอกาศผู้ประกอบการ “ส่งออกสินค้า” จีนเล็งนำเข้าสินค้าการเกษตรเพิ่ม

นี่เป็นโอกาศของผู้ต้องการ ส่งออกสินค้า จีนกำลังมีความต้องการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่ม หลังจากความต้องการภายในประเทศยังคงเพิ่มสูง ซึ่งนี่

Read More